AMPeng s.r.o. - Požární bezpečnost staveb

Firma

Jsme prosperující česká společnost zabývající se požární bezpečností staveb, která vznikla v roce 2003 se sídlem v Praze. Zkušenosti z této problematiky nabýváme již od roku 1986.

Roku 2022 jsme otevřeli novou pobočku v Damašku v Sýrii, kde se kolegové specializují především na 3D projekci samočinného stabilního hasicího zařízení.    

Jsme tým pružně a kreativně myslících osobností, nabízíme efektivní a nestandardní řešení. Odlišujeme se koncepčním přístupem, odborností a know-how. Poskytujeme vysokou kvalitu výstupů a řešení, koncepční přístup a dlouholeté bohaté zkušenosti. Náš tým se skládá z odborníků a absolventů Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava a univerzity České vysoké učení technické v Praze.

 

20 let požární bezpečnosti

Tým

Projekty

Projekty požární bezpečnosti staveb

Poskytujeme vysokou kvalitu výstupů a řešení, koncepční přístup a dlouholeté bohaté zkušenosti. Náš tým se skládá z odborníků a absolventů Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava a univerzity České vysoké učení technické v Praze.

 

 

Zajistíme

Poskytujeme zpracování projektové dokumentace ve všech fázích projektu včetně autorského dozoru projektanta. Naší specializací jsou projekty:

PBŘS

PBŘS

Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Zpracování dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby dle platných právních předpisů a normativních požadavků.

DPO

DPO

Dokumentace požární ochrany

Dokumentace požární ochrany

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Požární evakuační plán (textová/grafická část)
 • Dokumentace zdolávání požárů ve formě operativní karty, která se schvaluje na HZS kraje
 • Dokumentace o činnosti a akceschopnosti požární hlídky
ZOKT

ZOKT

Zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru

Zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru (ZOKT)

 • Nucený odvod kouře a tepla
 • Přirozený odvod kouře a tepla
 • Zařízení parametru odvětrání
SSHZ

SSHZ

Samočinná stabilní hasicí zařízení 

Samočinná stabilní hasicí zařízení (SSHZ)

 • Sprinklerová stabilní hasicí zařízení (SHZ)
 • Sprinklerová polostabilní hasicí zařízení (PHZ)
 • Mlhová stabilní hasicí zařízení (MHZ)
 • Plynová stabilní hasicí zařízení (GHZ)
 • Prášková stabilní hasicí zařízení (WHZ)
 • Aerosolová stabilní hasicí zařízení (AHZ) 
Expertízy

Expertízy

Expertizní a technické posouzení 

Expertizní a technické posouzení 

Expertizní a technické posouzení dle § 99 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně umožňující odlišný projekční přístup od české technické normy nebo jiného dokumentu upravující podmínky požární ochrany.

Reference

OC Chodov

OC Chodov

Praha 4

Realizace projektu: 2015 – 2018
Profese: PBŘS, ZOKT, SSHZ
Stupně: DUR, DSP, DPS

Architekt: Benoy a Saguez & Partners
Generální projektant, Objednatel: OBERMEYER HELIKA a.s.
 

Detail
OC Centrum Černý Most

OC Centrum Černý Most

Praha 9

DOSTAVBA


Realizace projektu: 2015 – 2018
Profese: PBŘS, ZOKT, SSHZ
Stupně: DUR, DSP, DPS

Architekt: Benoy

Generální projektant, Objednatel: OBERMEYER HELIKA a.s.

Detail
ČSOB NHQ

ČSOB NHQ

Praha 5

Realizace projektu: 2004 - 2005
Profese: PBŘS, ZOKT, SHZ, GHZ
Stupně: DUR, DSP, DVZ, DPS, ATD

Architekt: AP ateliér - Ing. arch. Josef PLESKOT
Generální projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.

 

Detail
ČSOB HHQ

ČSOB HHQ

Hradec Králové

Realizace projektu: 2018 - 2020
Profese: PBŘS, ZOKT, SHZ, GHZ
Stupně: DUR, DSP, DVZ, DPS, ATD

Architekt: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.

Generální projektant, Objednatel: KARLÍNBLOK s.r.o.

Detail
ČSOB SHQ

ČSOB SHQ

Praha 5

Hlavní sídlo ČSOB


Realizace projektu: 2014 – 2018
Profese: PBŘS, ZOKT, SSHZ
Stupně: STS, DUR, DSP, DPS

Architekt: Chalupa architekti, s.r.o.

Generální projektant, Objednatel: AED project, a.s.

Detail